Af Rasmus Jønsson
 | 

Mere aktivitet bag linjerne

En politiker på Christiansborg kan snildt få mellem 5 og 10 henvendelser om dagen fra forskellige interesseorganisationer, foreninger og virksomheder, der gerne vil fortælle om deres problemer, udfordringer eller give deres mening om en lov eller beslutning. Men spørger man på Borgen, er det sjældent de kommunale aktører, der banker på for at få en kop kaffe og en snak. Tværtimod er der hos flere MF’er en undren over, at de ikke har en stærkere dialog med de kommunale politiske aktører.

Og der er ingen tvivl om, at mange kommunale aktører kunne få en stor gevinst ud af at have en tættere dialog med politikerne fra Christiansborg. For i forhold til områder som skole, institutioner, beskæftigelse, miljø og det sociale ligger der altid nogle aktuelle problemstillinger og udfordringer, som der kunne tåles en god snak om. Og de fleste af disse områder er også ofte omgærdet af en del planer om strukturelle forandringer, som også kunne være gode at få vendt og drejet i god tid af de implicerede parter.

Public Affairs eller lobbyisme vil derfor være velegnede og effektive discipliner for de kommunale aktører at gøre brug af. Disse redskaber vil nemlig gøre det muligt at klæde Christiansborg-politikerne på med viden, argumenter og forklaringer fra den kommunale virkelighed, og det vil også gøre det muligt at få skabt nogle kontakter og at deltage i nogle netværk, der fremadrettet vil kunne bruges både formelt og uformelt til at styrke kommunernes position i den politiske beslutningsproces. Desværre bliver de kommunale aktørers Public Affairs ofte reduceret til et par sure opstød i medierne under lovbehandlingen i folketinget.

Faktisk vil det ikke kræve meget af de kommunale aktører at udføre noget professionelt og systematisk Public Affairs-arbejde mod Borgen. Først og fremmest har de fleste kommunale aktører – hvad enten det gælder politikere eller embedsmænd – en god fornemmelse for den politiske virkelighed. Og netop det at forstå den konkrete virkelighed, som MF'erne navigerer i, er en vigtig egenskab, når der skal skabes kontakt. Derudover er det også vigtigt at ”banke på” på den rigtige måde. Det skal ske kortfattet og med en klar vinkel, der meget tydeligt viser, at MF'erne kan få noget ud af henvendelsen til sig selv eller deres parti. Igen aspekter, som mange kommunale aktører må kunne nikkende genkende til fra deres verden.

Også i forhold til en række andre vigtige aspekter i Public Affairs-disciplinen, som f.eks. at kunne lægge et mediepres, have et solidt netværk at trække på og have forståelse for samfundsforhold og udviklingstendenser, må man forvente, at de kommunale aktører er forholdsvis godt rustet. Så sammenholder man, hvad de kommunale aktører kunne få ud af at styrke dialogen til Christiansborg med, at de i forvejen har en række stærke kompetencer inden for Public Affairs-feltet, kan det undre, at de ikke gør sig mere i det. Og kommer de ikke snart i gang, bliver de slået med flere længder af virksomheder og interesseorganisationer, der over en bred kam er i gang med at opruste og professionalisere deres aktiviteter mod Christiansborg.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57