Af Knud Abildtrup
 | 
Redaktør, dknyt
Journalist og redaktør på dknyt. Tidligere ansættelser: Horsens Folkeblad, StrukturMagasinet. Arbejdsområder: Det danske offentlige univers – især det kommunale felt. Bor i Alken i Skanderborg Kommune. Webredaktør på alken.dk. 

Meget at læse, direktørmangel og god rødvin

”Hvorfor var den sag, der jo sådan set var ganske enkel at forholde sig til, slet ikke blevet drøftet politisk, før den havnede i byrådet?”

En sag om kommunalt leveret rødvin til Hørsholms ældre nåede i forrige uge landsmedierne – i hvert fald dknyt – og satte på sin egen måde spot på op til flere politiske og administrative dilemmaer i det kommunale univers:  Når gode sundhedspolitiske hensigter tager overhånd, når voldsomme sagsmængder svækker den politiske årvågenhed, og når gennemtræk i direktionen betyder mindre fokus på, hvor de ømme punkter måtte ligge i de nye beslutninger, der er på vej gennem systemet.

Men først selve historien, der vakte forargelse: En rammebesparelse, der skulle gennemføres på det sociale område, rummede et nyt sæt kvalitetsstandarder på ældreområdet. Og her havde der indsneget sig en beslutning om, at eftersom alkoholforebyggelse er et fokusområde i Hørsholm Kommune, måtte hjemmeplejen fremover ikke indkøbe alkohol til de ældre, ligesom private leverandører ikke måtte levere alkohol til de ældre.  Om det så faktisk også ville betyde, at en ældre medborger, der er visiteret til hjemmehjælp, nu ikke længere kunne få hjemmehjælpen til at bringe blot en enkelt flaske rødvin, pippede V-medlem Anne Ehrenreich om på byrådsmødet. Hun blev af borgmesteren henvist til at sende en e-mail med det spørgsmål – til skriftlig besvarelse –, men journalisten fra Ugebladet Hørsholm bed heldigvis mærke i sagen.

Formynderi

Lokalavisens fokus fik i dagene derefter sat skub i sagen, for nu viste det sig, at der slet ikke var politisk opbakning til på den måde at lade sundhedspolitikken umuliggøre det mindste alkoholindtag – frembragt med kommunal arbejdskraft. Det formynderiske i den slags kommunale beslutninger fik nu helt overtaget i diskussionen. Og selve sagen er nu på vej til at blive ændret til, at kommunen forbeholder sig retten til at sige nej til at være borgerens sprut-leverandør i konkrete og specielle tilfælde.

  ”Hvorfor var den sag, der jo sådan set var ganske enkel at forholde sig til, slet ikke blevet drøftet politisk, før den havnede i byrådet?”

Men hvorfor var den sag, der jo sådan set var ganske enkel at forholde sig til, slet ikke blevet drøftet politisk, før den havnede i byrådet? Ja, udvalgsformand Thorkild Gruelund (K), peger over for dknyt som det første – og ganske relevant – på, at direktionen for tiden er i en overgangsfase præget af en sygemelding, sammenlagte områder og derefter et avancement, hvor socialdirektøren fik en kommunaldirektør-stilling i en anden kommune. Så derfor er samarbejdet mellem det politiske og det administrative overhoved ikke på fuld omgangshøjde – hvilket rødvinssagen vel er et ganske tydeligt eksempel på.

At samtlige folkevalgte ikke når at læse hver eneste sagsfremstilling, er ingen hemmelighed for Kommunens og dknyt’s læsere. Alene kvalitetsstandarderne er på 141 sider. Og læsemængderne har altså også plaget Social- og Seniorudvalget , hvor der sidder fem medlemmer fra K, V, DF og S. Og i et ledelses-limbo som det aktuelle blev der således heller ikke holdt et tilstrækkeligt grundigt formandsmøde: Et møde før udvalgsmødet, hvor direktøren kunne strege de ømtålelige elementer under med grønt eller rødt og formanden være klædt på til at tage diskussionen for eller imod de punkter, der kunne udpeges som sprængfarlige. Hvis ellers nogen udløser diskussionen.

Sådan er spillet

At formanden så samtidig synes, at den årvågne V-politiker godt kunne være gået tilbage til sin partifælle i Social- og Seniorudvalget i stedet for at ’score point på sagen’ i byrådet, er en anden sag. V er i opposition, er ikke med i konstitueringen bag borgmester Morten Slotved (K) – og sådan er det lokalpolitiske spil nu en gang. Hvis ikke det var, hvad skulle vi så med åbne byrådsmøder?

Nu kunne det så blive en diskussion om, at frontmedarbejderne på stedet – hjemmehjælperne – i særlige tilfælde nu får kompetence til at sige nej til at hente mere rødvin og vodka til hr. Madsen om formiddagen, hvis det alligevel ser ud til at ende med, at eftermiddagsvagten skal tilkaldes for at skulle rydde op efter festen.

Så alt i alt fungerer det demokratiske system vel: Embedsmændene skriver grundigt og omfangsrigt. I det mindste én politiker læser, hvad der kom ud af det, og snakker højt om det. Lokaljournalisten passer sit arbejde, debatten bliver offentlig, beslutningen kan blive ændret igen – og alle kan tage hjem og åbne en flaske god rødvin.

Kommunikation

Organisation & ledelse

Social & sundhed

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57