Politik fra rødderne

Af Villum Christensen
 | 
ø- og landdistriktsordfører, Liberal Alliance

Kommuner, vi skal sætte barren lidt højere

”Man kan jo være polemisk og konstatere, at kun 19 kommuner ønsker at få ryddet ud i meningsløse regler. Men det kan jeg simpelthen ikke tro er tilfældet.”

I starten af året sendte økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll et brev til alle landets kommuner med en håndsrækning til at få luget ud i alt unødigt og selvpålagt bureaukrati.

Ambitionen er klar: Hvis der ryddes en lille smule op i bøvlede forretningsgange og unødvendige regler, så kan der frigøres ressourcer til kommunernes primære opgave: At servicere borgerne bedst muligt.

19 ud af 98 af landets kommuner søgte om denne hjælp – altså under 20 procent. Skal vi ikke være ærlige og sige, at det ikke antyder nogen overvældende interesse.

 ”Man kan jo være polemisk og konstatere, at kun 19 kommuner ønsker at få ryddet ud i meningsløse regler. Men det kan jeg simpelthen ikke tro er tilfældet.”

 Man kan jo være polemisk og konstatere, at kun 19 kommuner ønsker at få ryddet ud i meningsløse regler. Men det kan jeg simpelthen ikke tro er tilfældet. En årsag til den lave tilslutning kan derimod være "en lede" over den evindelige snak om effektivisering i det offentlige. Måske er kommunerne er trætte af at høre på folketingspolitikere, der taler om spildtid i den offentlige sektor, om afbureaukratisering, sanering og regelforenkling. Det kan også være, at man ikke ønsker at skabe mistillid til sine ansatte. Og den lidt mere grimme: Det kan jo være, at administrationen får overbevist de lokale politikere om, at det er alt for besværligt og tidsrøvende for den daglige drift (hvorved man selv får fred ...).

Hvis det er tanken, så lad mig opfordre kommunerne til at vende skråen 180 grader. Dette forsøg handler ikke om, at staten skal kigge den enkelte medarbejder over skuldrene eller piske nogle til at løbe hurtigere. Forsøget handler ikke om, at der nu skal findes medarbejdere, som er overflødige.

Det handler ikke om mistillid, men om tillid. Tillid til, at de kommunale medarbejdere nu kan få tid til at gøre det, de er bedst til.

For kun ved at luge ud i komplicerede processer, regler og bureaukrati kan vi frigøre tid og sætte de enkelte medarbejdere fri og lade dem bruge tiden på det, der nytter. Kun ved at fjerne spildtid kan medarbejderne mærke arbejdsglæde og mening med jobbet. Dette er også noget, som afspejler sig i sygefraværet.

Vi ved fra adskillige rapporter og analyser, at der er et stort potentiale for at gøre tingene enklere og nemmere i kommunerne. Men for at det potentiale skal indfries, skal der jo også være vilje til, at forandringerne kan ske. Og man skal være villig til at gøre forsøget, fordi der er kæmpe forskel på kommunerne og mange selvforskyldte plager og dårlige vaner.

Derfor er det altså skuffende, at der ikke er større vilje ude hos kommunerne.

Men lad os nu glæde os over de 19 kommuner, som har ansøgt om denne håndsrækning. Og lad os glæde os over, at ministeriet har udpeget Greve og Horsens som forsøgskommuner.

Jeg ser meget frem til at se resultatet, og jeg har en stor forventning om, at de andre kommuner kan tage ved lære. Det er kun rimeligt, at vi har høje ambitioner på kommunernes vegne. Ikke for de blå øjnes skyld, men fordi vi har en forpligtelse overfor både medarbejderne og borgerne.

Organisation & ledelse


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57