Politik fra rødderne

Af Maria Steno
 | 
Kommunikationsrådgiver og tidligere kommunalpolitiker, Selvstændig

Kommer der noget ud af alle de KL-møder i Aalborg?

"Her fik en ukendt direktør fra Fredericia Kommune den store scene i en halv time med et powerpoint show fyldt med ideer og tal. Det lyder ikke revolutionerende, men det var det."

KL holder et utal af fora, topmøder og konferencer. Kommunalpolitikerne valfarter til Aalborg Kongres-center, som er KLs foretrukne lokation, og i sidste uge holdt KL Kommunal Økonomisk Forum (KØF) igen. Men hvad kommer der ud af alle de møder i Aalborg? Er det en ren fætter-kusine-fest, eller har møderne betydning for Danmark og danskerne?

Claus Hjort var træt - helt generelt - men han var især træt af kommunernes jammer. Det måtte man forstå efter KØF 2016 - en rituel konflikt. Men KL fik samtidig effektivt plantet et budskab om, at Finansministeren var nødt til at se på kommunernes udgifter på flygtningeområdet. Og et par måneder efter KØF indgik Hjort og kommunerne en ekstraordinær aftale om netop det.

 "Her fik en ukendt direktør fra Fredericia Kommune den store scene i en halv time med et powerpoint show fyldt med ideer og tal. Det lyder ikke revolutionerende, men det var det."

I år var temaet på KØF et helt andet med fokus på kommunalreformens jubilæum og nytænkning af velfærdssamfundet. KL fejrede kommunalreformens succes og kom med inspiration i øst og vest til effektivisering under det brede tema ‘fremtidens velfærd.’ KLs budskab i år var altså langt mindre entydigt end sidste års flygtningefokus. Det behøver ikke være dårligt. De mindre inspirationsoplæg i grupper under KØF med eksempler fra hverdagen i kommunerne får ofte betydning for borgerne i andre kommuner, da de faktisk tjener deres formål som inspiration til kommunalpolitikere og topembedsmænd. Derfor er det også et scoop for de eksterne samarbejdspartnere og leverandører til kommunerne, som bliver en del af inspirationsoplæggene på KØF og KLs andre topmøder. Det har langt større værdi end at stå i kongrescentrets kælder med de andre udstillere og konkurrere om størrelsen på slikskålen, som en af udstillerne ironiserede over i årets KØF-program.

Revolutionerende powerpoint-show

Typisk bliver inspirationsoplæggene med eksempler fra kommunerne holdt som oplæg i grupper af omkring 50 embedsmænd og politikere, som er særlig interesseret i netop det tema. Den store scene i kongrescentret i Aalborg er forbeholdt ministre, eksperter og kendisser eller en paneldebat, hvor KLs egne udvalgsmedlemmer på området bliver vist frem. Kun en sjælden gang får en kommune lov at indtage den store scene og for en fuld sal af politikere og embedsmænd fortælle om et lokalt tiltag.

Efter min hukommelse fandt det mest skelsættende eksempel herpå sted ved det sociale topmøde i 2010. Her fik en ukendt direktør fra Fredericia Kommune den store scene i en halv time med et powerpoint show fyldt med ideer og tal. Det lyder ikke revolutionerende, men det var det. Direktøren præsenterede et konkret forsøg i hjemmeplejen i Fredericia under overskriften ”Fremtidens ældrepolitik = aktiv hele livet”. Tankerne i forsøget var så gode og så nye, at mange kommuner gik direkte hjem og iværksatte deres egne forsøg inspireret af Fredericia. Forsøgene fik lokale navne, men grundtanken var det samme. De ældre skulle have hjælp til at klare sig selv – fremfor passiv hjemmehjælp. Det gjaldt alt fra rengøring til støttestrømper og madlavning. Hverdagsrehabilitering har jeg senere lært det hedder. I 2015 ændrede Folketinget lovgivningen og gjorde det obligatorisk for kommunerne at arbejde med hverdagsrehabilitering på ældreområdet – i direkte forlængelse af det oplæg, direktøren fra Fredericia holdt på KL-scenen i Aalborg i 2010.

Ros til kommunerne

Et andet eksempel på, at møderne i Aalborg har betydning for lovgivningen, er, når KL sætter sig for at bruge deres delegeretmøde som platform for kommunernes fælles interessevaretagelse overfor Christiansborg.  I 2015 brugte KL det kommunalpolitiske topmøde/delegeretmøde som affyringsrampe for et oplæg til revision af planloven. Det var noget, den senere Venstre-regering kunne bruge, og som fik stor indflydelse på revisionen af planloven i 2016.

Så på KØF i år roste Kristian Jensen kommunerne for deres input til planloven og annullerede samtidig forgængerens kritik af kommunernes jammer. I stedet lød opfordringen til KL, at kommunerne skulle være proaktive og komme med forslag til effektivisering, regelforenkling og bedre styringsværktøjer i den offentlige sektor. Og dermed fik Kristian Jensen måske skitseret temaet for de kommende KL-møder i Aalborg.

Andet


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

KL, Kommunernes Landsforening er en priavt interesseorganisation, med få formålsparagraffer. Ethvert af de 98 kommuner kan udmelde sig af foreningen, med kort varsel. De menige medlemmer, vælgerne, er tvunget til at betale kontingent til foreningen. Foreningen er magtfuld, som de ønsker. Journalister der har travlt kan 24/7 ringe til KL og få svar på alle spørgsmål af kontorchefer, konsulenter og sjældnere politikerne i KL<code>s ledelse. Som borger og vælger har jeg ingen interesse i KL</code>s ansatte meninger, som i en let strøm fylder medierne. Hvis man følger med i KL<code>s "Høringssvar" til stort set alle lovforslag, undres man. Mange af KL</code>s høringssvar er direkte skadelige for borgernes ve og vel samt retssikkerhed. Andre har også undret sig over KL http://kasperfuhr.dk/2014/03/kl-eller-selskab-for-afvikling-af-offentlig-velfaerd/ KL kan i for mange tilfælde have en noget strengt forhold til en voksen og kultiveret tone i debatten. http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/handicappede-vil-ikke-kaldes-g%C3%B8geunger Man kan komme meget i tvivl om KL<code>s interesse er borgerne eller ansatte kommunale embedsmænd/kvinder og særlig kommunernes økonomi. KL har ca 400 ansatte, hvis løn betales af vælgerne, borgerne, som KL tydeligvis ikke har den store interesse i. Hvis borgerne henvender sig til KL og gør dem opmærksom på at samtlige medlemmer ikke overholder en specifik lovgivning, mødes borgeren med tavshed. Samfundsmæssig bør KL nok ikke nedlægges, men KL bør lukke vinduerne op og lufte ud. Der trænger i den grad til frisk luft i KL</code>s flotte domicil på en af landets dyreste adresser. Med venlig hilsen Peter Hansen Bilag https://www.k10.dk/showthread.php?t=17409

Peter Hansen, 17. jan 2017


Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57