Af Marlene Borst Hansen
 | 
Socialordfører (R)
Marlene Borst Hansen er ud over socialordfører også kultur-, kirke- og handicapordfører. Hun er bl.a. medlem af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Socialudvalget.

Hvad er kommunernes svar?

Regeringen tager Produktivitetskommissionens rapport meget seriøst, vi diskuterer anbefalingerne nøje i de respektive ressortministerier, og vi giver naturligvis politiske svar på kommissionens anbefalinger. Blandt andet har regeringen meget tydeligt tilkendegivet, at vi ikke agter at lempe planloven, således at der åbnes op for etablering af hypermarkeder, idet vi vægter hensynet til miljøet og de aktive, levende bymidter højere end detailhandelspriser. Til gengæld arbejder vi på anbefalingen om en ny udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet på udbudsområdet.

Og ligesom regeringen naturligvis giver politiske svar på anbefalingerne, kunne man ønske, at kommunerne gjorde det. Når jeg kigger ned gennem rapporten, er der masser af anbefalinger, som ikke kan gennemføres fra Christiansborg (i hvert fald ikke, hvis man respekterer og hylder det kommunale selvstyre), men bør gennemføres ude i kommunerne. Eller kommunerne bør i hvert fald give svar på, hvorvidt de ønsker eller ikke ønsker at gennemføre anbefalingerne. Præcis som vi gør fra Christiansborgs side.

Lad mig give nogle eksempler, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig nogle kommunale svar på:

Kommissionen anbefaler, at det undersøges, hvordan indsatsen i dagtilbuddene for at stimulere børns læring kan intensiveres. Der kan for eksempel være behov for at opstille klarere målsætninger for, hvad børn skal kunne, når de når skolealderen, og at måle institutionerne på, hvorvidt de målsætninger nås.

Kommissionen anbefaler, at offentlige ledere på alle niveauer holdes ansvarlige for deres resultater med regelmæssige mellemrum.

Kommissionen anbefaler, at resultatkontrakter og lignende aftaler ved udløb følges systematisk op ud fra forudbestemte kriterier for at vurdere, om de opstillede mål er blevet opfyldt .

Dette er kun tre eksempler ud af en meget lang række, men jeg synes som folketingspolitiker, men i høj grad også som skatteborger i min kommune, at det er meget interessant, hvilke svar kommunen giver på, hvad de kan gøre for at fremme produktiviteten.

Alt for meget af debatten har handlet om konkurrenceudsættelse og udlicitering, mens alle anbefalingerne omkring offentlig ledelse og kompetenceudvikling i kommuner og regioner stort set ikke har været diskuteret.

Det synes jeg er meget ærgerligt, og det, jeg vil opfordre KL til, er at tage initiativ til at åbne debatten medsine medlemmer.

Sammen har vi et ansvar for en moderne og effektiv offentlig sektor, og derfor skal vi hele tiden se på, om vi kan ændre lovgivning, procedurer, sagsgange og gamle vaner til gavn for borgerne og fællesskabet.

Produktivitetskommissionens anbefalinger er ikke et sammenhængende bud på, hvordan den offentlige sektor skal indrettes i fremtiden, men den kan være inspiration til en masse politiske diskussioner også i kommunerne og blandt kommunalpolitikere. 

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57