Af Carl Holst
 | 
Medlem af Folketinget, Venstre

Familie-, kirke-, kommunal- og socialordfører.

Frikommuneforsøget er en gevinst for alle

”Resultatet af arbejdet i Vejle Kommune har blandt andet medført en mere personrettet indsats, der på sigt skal sikre, at flere borgere i kommunen kommer i arbejde.”

I starten af oktober offentliggør social- og indenrigsminister Karen Ellemann navnene på de kommuner, der bliver en del af frikommuneforsøget i perioden 2016-2019. Knap halvdelen af landets 98 kommuner har ansøgt om at blive en del af det nye frikommuneforsøg, og det er enormt positivt, at så mange viser interesse for at blive en del af projektet. For frikommuneforsøget er en gevinst for os alle sammen – for vores velfærdssamfund, for kommunerne og for borgerne – og et middel til, at vi også i fremtiden kan løfte de kommunale kerneopgaver på den bedst mulige måde.

 ”Resultatet af arbejdet i Vejle Kommune har blandt andet medført en mere personrettet indsats, der på sigt skal sikre, at flere borgere i kommunen kommer i arbejde.”

Der er ingen tvivl om, at kommunerne i disse år er udfordrede. Særlig i forhold til at løse de kommunale kerneopgaver. Derfor er det vigtigt, at vi løbende stiller os selv spørgsmålene: Kan vi løse opgaverne bedre? Eller bør vi løse opgaverne på en anden måde? Ikke med besparelser for øje, men for at sikre den bedst mulige service til borgerne. Og det er netop baggrunden for regeringens frikommuneforsøg. Med forsøget ønsker vi dels at fremme nytænkning og nye indgangsvinkler til at løse de kommunale kerneopgaver, dels at nedbryde det omfattende bureaukrati, der hersker i det offentlige system. Alt sammen med ét klart mål for øje: Vi ønsker at understøtte en bedre og mere effektiv styring i de enkelte kommuner. Til gavn for borgerne landet over.

Det kommende frikommuneforsøg bygger på erfaringerne fra frikommuneforsøget i perioden 2012-2015, hvor ni kommuner deltog. Heriblandt Vejle Kommune, som er et glimrende eksempel på de resultater, frikommuneforsøget kan skabe: I Vejle Kommune arbejdede man med at gøre op med reglerne på beskæftigelsesområdet, idet man anså dem for at være rigide. Resultatet af arbejdet i Vejle Kommune har blandt andet medført en mere personrettet indsats, der på sigt skal sikre, at flere borgere i kommunen kommer i arbejde. Dermed understøtter eksemplet med Vejle Kommune det budskab, jeg indledte med: Frikommuneforsøget er en gevinst for både velfærdssamfundet, kommunerne og borgerne.

Sammenlignet med det forrige kommuneforsøg er vi denne gang endnu mere ambitiøse, idet vi involverer langt flere kommuner. De udvalgte kommuner bliver desuden inddelt i netværk bestående af op til seks kommuner, som derefter går sammen om et fælles overordnet tema. Målet med den form for organisering er, at kommunerne i højere grad vil vidensdele, samarbejde og gøre hinanden bedre. Det vil være til gavn for de involverede kommuner undervejs i forløbet, men i høj grad også til gavn for samtlige 98 danske kommuner i fremtiden.

Jeg ser personligt frem til, hvilke temaer og initiativer de forskellige frikommunenetværk vil beskæftige sig med de næste tre år. For særlig én ting fik vi bekræftet med det forrige frikommuneforsøg: I de danske kommuner vrimler det med fremragende og innovative ideer, som blot venter på at blive afprøvet og udviklet: Det bliver der nu mulighed for under frikommuneforsøgets vide rammer.

Arbejdsmarked

Organisation & ledelse

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57