Af Anders Lyck Fogh-Schultz
 | 
Seniorkonsulent & netværksleder, Danish.Care og CareNet
 

 

Brugere og udviklere har stor glæde af at mødes og blive klogere på teknologi og hverdagspraksis.
Brugere og udviklere har stor glæde af at mødes og blive klogere på teknologi og hverdagspraksis.
Foto: Teknologisk Institut

Viden om hverdagen skal bremse faldulykker

Kommunerne ved for lidt om mulighederne, og producenterne ved for lidt om behovene. Det skal et nyt projekt om faldforebyggelse være med til at rette op på.

Når der tales om faldforebyggelse i forhold til den ældre del af befolkningen, tales der oftest konkret om faldalarmering, hvor en borger, der er faldet, har brug for hjælp. Der reageres reaktivt på baggrund af en hændelse.

Men kan vi ved hjælp af forskellige velfærdsteknologiske løsninger proaktivt undgå, ja helt konkret forebygge faldulykker, inden de sker? Denne problemstilling undersøger Teknologisk Institut og Delta/Force Technology sammen i et nyt udviklingsprojekt støttet af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, der arbejder for at skabe vækst og innovation i danske virksomheder. Projektet 'Faldforebyggelse med Velfærdsteknologi' har således til formål at adressere reel faldforebyggelse, hvor vi sammen med en række virksomheder, kommuner og borgere arbejder med idegenerering og konceptudvikling og konkrete teknologiske innovationer til faldforebyggelse ude i kommunerne.

Projektet havde kickoff for nylig, hvor vi holdt den første åbne workshop og indledte selve samskabelsesprocessen. Eller co-creation-forløbet, som det vist hedder i dag.

Masser af viden
Dagen, der bød på oplæg fra teknologieksperter og indsigter fra borgere, kommuner og producenter, havde dels til formål at sikre forståelse og problematisere livspraksisser for interessenterne indenfor faldforebyggelse til borgere over 65 år, dels at afdække beyond-state-of-the-art løsninger i markedet og påvise innovations- og produktudviklingsmuligheder for virksomhederne.

Der er i løbet af årene lavet en række undersøgelser, projekter og rapporter om faldforebyggelse i kommunerne. Vi ved for eksempel, at fald er hyppige blandt personer over 65 år, og at en tidlig målrettet indsats kan formindske risikoen for at falde. Statistik viser, at op mod 300.000 mennesker falder hvert år i Danmark. Vi ved også, at faldforebyggelse omhandler psykologiske aspekter, hvor utrygheden og angsten for at falde adresseres. De anerkendte interventioner handler om at holde kroppen i balance, holde sig fysisk aktiv samt have et sundt og godt hverdagsliv med fokus på kost, ernæring, væskeindtag og medicinforbrug.

Udviklere og brugere mødes
Man kan således sige, at typiske faldudredninger omhandler en række praktiske og relativt let-integrerbare løsninger, og den kommunale viden om forebyggelsesdelen er stor.

Men ved kommunerne nok om de mange nye muligheder, som teknologien tilbyder i dag? For eksempel om tidlig opsporing med avancerede sensorer i hjemmet og i hjælpemidler og om IoT-baserede løsninger, hvor data om brug opsamles løbende og integreres løsningerne imellem? Og ved producenterne omvendt nok om deres målgruppe? Har de foretaget den helt nødvendige og tidlige bruger- og behovsafdækning, da de satte produktionen af deres nye teknologiske løsning i gang?

Vigtige virkelighedsindsigter
I vores projekt om faldforebyggelse med velfærdsteknologi er denne indbyrdes overførsel af viden helt central. Vi kalder det ’virkelighedsindsigter’, og dem var der mange af allerede på vores første workshop, hvor vi i fællesskab valgte fem indsatsområder, som nye teknologier kan målrettes efter:
·       Borgere
·       Pårørende
·       Sundhedsprofessionelle
·       Det offentlige rum
·       Forenings- og fritidslivet

En af deltagerne på workshoppen var Gladsaxe Kommune, som jeg kender rigtigt godt fra mit arbejde med CareNet. Til en af sessionerne sad jeg ved siden af Astrid Bjerg Caspersen, der er udviklingskonsulent i kommunen. Hun gav gruppen et godt indblik i den kommunale indsats på faldforebyggelsesområdet.

Model Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har de forebyggelseskonsulenter, der tilbyder borgeren faldtest (rejse/sætte sig-test) og faldudredning i forbindelse med besøg i hjemmet. Når borgeren fylder 75 år tilbydes et besøg, hvor forebyggelseskonsulenten sammen med borgeren vurderer, om der er behov for besøg de næste fem år, eller om borgeren kan vente med besøg, til han/hun fylder 80.

Alle nye 80-årige bliver inviteret til et møde og informeret om, hvad et forebyggende hjemmebesøg er. Herefter får alle borgere over 80 år tilbudt mindst et besøg om året.

Som noget nyt kan man i Gladsaxe få besøg, hvis man er over 65 år og i en særlig sårbar situation. Scorer borgeren i testen ni eller mindre, tilbydes en faldudredning og eventuelt et konkret træningstilbud. Træningstilbuddet indebærer træning to gange om ugen i 12 uger.

Dialogen skal styrkes
Gladsaxe Kommune har desuden implementeret tidlig opsporing i hjemmeplejen, hvor der ud over fokus på fald og test også kigges på andre faktorer som for eksempel utilsigtet vægttab, der kan øge risikoen for fald. Gladsaxe Kommunes hjemmepleje har således både en faldkonsulent og en ernæringskonsulent tilknyttet.

Tidlig opsporing er i dette tilfælde en app, som alle medarbejdere i hjemmeplejen har på arbejdsmobilen. Her indtaster medarbejderen løbende data om borgeren, og redskabet skal blandt andet være med til at forebygge (gen)indlæggelser og deciderede faldulykker.

Brugen af en app-løsning i Gladsaxe Kommune er en konkret sundhedsteknologisk løsning af den slags, vi gerne vil videreudvikle i vores projekt. Der er tale om en teknologisk intervention, der giver kommunerne mulighed for at opsamle og systematisere viden, på en helt ny måde. Men projektet om faldforebyggelse med velfærdsteknologi vil mere end det. Vi ser selvfølgelig rigtig gerne, at vi ved at skabe et udviklingsrum, hvor både producenter og aftagere af teknologi går i dialog om en innovationsproces, kan sætte retningen for udvikling af nye teknologier.

Behov før tech-fascination
Det er der nemlig brug for, oplever Astrid Bjerg Caspersen, der jævnligt bliver kontaktet af virksomheder, som gerne vil sælge et produkt, men i udviklingsprocessen har glemt at tage højde for borgernes og kommunens behov.

Workshoppen gav hende nye perspektiver på det velfærdsteknologiske felt.

- Jeg lærer også noget om kommunens borgere og deres behov, hvordan virksomhederne tænker, og andre samarbejdspartnere som fx professionshøjskoler, som uddanner kommunens kommende medarbejdere, tænker. Jeg tror, at øvelsen i at slippe teknologifascinationen og fokusere på behov giver et brugbart slutprodukt, sammenfattede hun efterfølgende.

Teknologiudviklingen inden for sundhedsområdet går rigtigt stærkt i disse år. Nye teknologier ser dagens lys som aldrig før. Næste fase af projektet om faldforebyggele kommer til at handle om innovation. Med i konsortiet er en række spændende virksomheder, der hver især har stærke teknologisk bud med i opløbet, herunder intelligente sensorer, accelerometre, der tolker bevægelsesmønstre, tryghedsskabende kaldesystemer, løsninger, der motiverer til træning og fysisk aktivitet, og teknologier, der automatiserer opsamling, visning og bearbejdning af sundhedsdata.

Indkøb

Innovation

Kommunikation

Social & sundhed


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57