Af Susanne Eilersen
 | 

En værdig politik for ældre

“I Dansk Folkeparti vil vi opfordre vores kommunal­politikere til at bruge disse 2 milliarder på vores ældre i kommunerne og ikke på prestige­projekter eller til at lappe huller i vejene med.”

Finansloven for 2016 er vedtaget. Der har været megen debat om enkelte emner i loven.

Et af de emner, der ikke har fået omtale som fortjent, er, at der fra 2016 er afsat 1 milliard kroner, der skal bruges til at føre en ordentlig og værdig ældrepolitik i alle 98 kommuner.

Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik, hvor de skal definere værdighed i den måde, de omgås og respekterer deres ældre medborgere. Og ikke kun ud fra et serviceniveau, hvor borgeren blev visiteret til ydelser som regel vurderet ud fra borgerens basale behov såsom mad, bad, toiletbesøg, rengøring og sengetider.

Nu skal kommunerne tænke helt anderledes i tilgangen til borgerne. Værdighed er ikke et regnestykke med et facit med to streger under. Det er mere abstrakt, en vurdering fra person til person. Det er med andre ord noget, der kræver, at kommunen tager udgangspunkt i den enkelte borger. Der er stor forskel på, hvad værdighed er: Nogle borgere ønsker et dagligt bad, hvor andre ønsker bad en gang om ugen. Begge dele er jo lige værdigt set gennem borgerens briller.

Det er klart, at kommunerne har brug for nogle rammer i deres værdighedspolitik, og at man så indenfor disse rammer kan aftale med borgeren, hvordan vedkommende ønsker at leve livet så tæt på det, borgeren plejede, inden vedkommende fik behov for hjælp eller en plejebolig.

Og så skal vi jo huske på, at der også ligger en ældremilliard fra den forrige regering - selvom den efter aftale med KL ikke længere er øremærket til ældreområdet, ligger den stadigvæk ude i kommunekasserne. Så der er faktisk 2 milliarder kroner fra 2016 til at forbedre forholdene for nogle af vores svageste borgere, nemlig de ældre, der har brug for hjælp og støtte i eget hjem, eller dem, der har fået en plejebolig.

I Dansk Folkeparti vil vi opfordre vores kommunalpolitikere til at bruge disse 2 milliarder på vores ældre i kommunerne og ikke på prestigeprojekter eller til at lappe huller i vejene med.

En ting er helt sikkert: Vi bliver allesammen gamle en dag, og langt de fleste af os får også brug for hjælp fra det offentlige. Og hvordan ønsker du dine sidste år skal være? Hvad er værdighed for dig? Er værdighed et dagligt bad, at du er pæn i tøjet, håret er sat, at du kan komme på toilet, når du skal, og ikke tvinges til at gå med ble? At du kan dufte til frisklavet mad og spise dine livretter og få lov til at stå op eller gå i seng, når det passer dig?

Værdighed for mig er, at jeg kan leve så normalt som muligt, også hvis jeg fik brug for en plejebolig, og det tror jeg, de fleste af os ville ønske, når vi bliver gamle. Jeg vil ikke ende mine dage på et plejehjem bare til opbevaring, som vi desværre ser alt for ofte i dag. Så, kære kommunalpolitikere: Vi kan i fællesskab gøre det bare lidt bedre, hvis vi står sammen og sørger for, at de 2 milliarder, der ligger i kommunekasserne, fra 2016 bliver brugt til at give vores ældre medborgere det værdige liv, de har krav på også i livets efterår.

Må 2016 blive et år, hvor vi alle tænker værdighed ind i vores ældrepolitik ude i kommunerne.


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57