Politik fra rødderne

Af Morten Marinus Jørgensen
 | 
Kommunalordfører for DF
Kommunalordfører for Dansk Folkeparti

En sluse ved Thyborøn Kanal nu!

”Den seneste storms ødelæggelser er for mig at se et godt incitament til, at få skabt en løsning, som ikke blot vil gavne de, der bor i nærheden af Limfjorden, men også vil komme vandmiljøet og naturen til gavn.”

Når det gælder Limfjorden, kan man nærmest tale om to årligt tilbagevendende begivenheder: Om sommeren, når vi når august, og vandet for alvor er blevet opvarmet, sker det gang på gang, at algerne blomstrer op og kvæler alt livet i fjorden. I den forbindelse kan det nævnes, at vi sidste sommer på baggrund heraf oplevede det værste iltsvind i 10 år. Om efteråret og om vinteren har de seneste års kraftige storme oversvømmet flere af kystbyerne. Senest i år, hvor vandstanden nogle steder var 2 meter over normalen.

Årets gang i Limfjorden har således været kendetegnet ved ødelæggelser af såvel land som vand.

Dette er et problem, i så markant en grad, at der kræves handling – og det med det samme!

 ”Den seneste storms ødelæggelser er for mig at se et godt incitament til, at få skabt en løsning, som ikke blot vil gavne de, der bor i nærheden af Limfjorden, men også vil komme vandmiljøet og naturen til gavn.”

Forskere ved Aalborg Universitet har ved hjælp af computermodeller foretaget beregninger af, hvad byggeriet af en sluse ved Thyborøn Kanal - den åbning, hvor vandet fra Nordsøen strømmer ind i fjorden - vil betyde. Beregningen heraf viser, at man ved konstruktion af en sluse vil kunne reducere vandstanden med godt en meter i Limfjorden under en storm. En sluse vil medføre mulighed for at lukke helt af for tilstrømningen fra Nordsøen, hvilket således vil reducere vandstanden så betydeligt, at man vil kunne undgå alvorlige oversvømmelser, sådan som det var tilfældet ved stormen tidligere i januar.

For at komme kritiker af dette forslag i forkøbet har forskergruppen fra Aalborg Universitet desuden forsøgt at udføre beregninger, hvor der er taget højde for, hvordan fremtidens klima vil udvikle sig, og resultatet viser, at selv med øgede klimaudfordringer i vente, hvor der kommer hyppigere og kraftigere storme, vil en sluse holde vandstanden under et vist niveau, hvilket således vil mindske risikoen for kraftige oversvømmelser.

Jeg ser derfor ingen grund til at tøve med at sætte konstruktionen i gang, da vi ellers blot risikerer at sidde stille og se til, mens de kommende storme og klimaforandringer er skyld i massive ødelæggelser. Dette kan vi ikke være bekendt – hverken overfor naturen eller de mennesker, som i stærk grad bliver påvirket af de ødelæggelser, som vil kunne forebygges med en sådan sluse.

Som sagt ser jeg ingen fornuftige argumenter mod dette tiltag. Dette skyldes, at det yderligere er blevet påvist, at en sluse ikke blot vil være med til at mindske vandstandene under storm, men den vil også være til gavn for både naturen og vandmiljøet. Beregninger fra samme forskergruppe viser således, at en sluse kan være med til at løse sommerens problemer med iltsvind, da det med en sluse vil blive muligt at udskifte vandet i fjorden, hvilket ikke er muligt nu, da det er det samme vand, som skyller frem og tilbage i fjorden uden megen udskiftning.

Den seneste storms ødelæggelser er for mig at se et godt incitament til at få skabt en løsning, som ikke blot vil gavne dem, der bor i nærheden af Limfjorden, men også vil komme vandmiljøet og naturen til gavn. Jeg mener således, at når nu en sådan løsning er blevet fremlagt, i form af en sluse ved Thyborøn Kanal, er det vi politikeres fornemste opgave at lytte til fagfolks vurderinger samt skabe tryghed for de mange danskere, som bliver berørt af dette tilbagevendende problem.


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57