Af Michael Kjærgård
 | 
Journalist på kommunen.dk og dknyt

Den sommer da Bios-rytmerne gik helt i bund

Det er ikke for meget sagt, at da Region Syddanmark lige kom til at udbetale 31 millioner kroner for meget uden rigtig at lægge mærke til det, lå regionens administrative Bios-rytme og skrabede kurvens absolutte bund.

Biorytmer er en forklaringsmodel til menneskelivets tildragelser i slægt med astrologi og numerologi, og den går i hovedprincippet ud på, at ens fysiske, følelsesmæssige og intellektuelle formåen skifter over tid i en fast rytme, der er forskellig for hver af de tre og derfor kun undtagelsesvis topper eller rammer bunden samtidig. Om det passer eller ej, er på samme måde som ved astrologi og numerologi vistnok mest en individuel erfaring, man skal gøre sig, og om det også gælder for ikke-mennesker, for eksempel firmaer og regioner, henstår helt i det uvisse.

Godt nok findes der en begrænset skare af erhvervsastrologer, der ernærer sig professionelt ved at lægge horoskoper for danske virksomheder, men det har aldrig fået større udbredelse. Heller ingen firmaer har så vidt vides nogensinde skiftet navn ud fra numerologiske principper, og hvad angår sommerens spektakulære ambulanceoperatør-kollaps i Region Syddanmark er det nok også mere end almindeligt tvivlsomt, om et navn som for eksempel Biozz ville have gjort nogen forskel.

Biorytmer derimod kunne man godt have mistænkt for at have en variant indenfor erhvervslivet. Ikke fysiske, følelsesmæssige og intellektuelle rytmer, men måske driftsmæssige, økonomiske og administrative, og for nemheds skyld – for at adskille dem fra de menneskelige rytmer – kunne man passende kalde dem Bios-rytmer. Hvad der sker, når de allesammen er i bund på samme tid, så vi et skræmmende eksempel på her i sommer.

Den driftsmæssige rytme har fra starten ikke været for god. Det ligger i ordet rytme, at der faktisk er forskel over tid, og derfor giver det ikke nogen mening at sige, at den har ligget i bund hele tiden. Men udsvingene til den gode side har i hele Bios’ levetid ikke været ret store. Reddermangel og ikke-samarbejdsvilje fra ambulanceudbuddets taber, Falck, har fyldt meget fra første til sidste dag.

Den økonomiske rytme gjorde ikke meget væsen af sig til at begynde med, selvom overtidsbetaling og bonusser for at udfylde hullerne i vagtplanen i sagens natur har kunnet mærkes. Med den viden, vi har i dag, er der imidlertid god grund til at tro, at kurven også var helt i bund allerede omkring årsskiftet og faktisk ikke rigtig nåede at rejse sig, før den i sidste måned definitivt dykkede under nul.

Den administrative rytme er det lidt mere tricky at vurdere. Bios fik som bekendt klemt en ekstra måneds forudbetaling ud af Region Syddanmark, endda uden at regionen rigtig opdagede det. Det peger på, at kurven var på toppen. Altså dengang lige før årsskiftet. Senere gik det knap så godt; i hvert fald lykkedes det ikke at stalle regionens tilbagebetalingskrav længe nok til, at der kunne trylles penge frem andetsteds fra.

I det administrative forløb har Bios’ rytme interageret med regionens, og det er ikke for meget sagt, at da Region Syddanmark lige kom til at udbetale 31 millioner kroner for meget uden rigtig at lægge mærke til det, lå regionens administrative Bios-rytme og skrabede kurvens absolutte bund.

Foruden de tre nævnte Bios-rytmer er der for Region Syddanmarks vedkommende også en fjerde: den politiske. En kurve, som Teknologisk Institut formentlig ville nedlægge veto imod, hvis nogen ville bygge en rutsjebane efter den. Lige så meget på toppen, som rytmen var, da udbuddet slog hul på Falcks de facto-monopol på privat ambulancedrift i Danmark, lige så meget var den nede og kysse bunden, da monopolet i sidste ende bestod uantastet.

Og ikke nok med det: Hvad ambulanceudbud angår, er der ikke længere nogen politisk rytme, jævnfør at for at kunne kaldes en rytme skal der indtræde en forskel over tid. Efter denne sommer har det lange udsigter.

Teknik & miljø


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57